Biały napis na pomarańczowym tle- kultura wsi, kwartalnik

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wznowił w 2021 roku wydawanie kwartalnika popularnonaukowego „Kultura Wsi Ludzie Wydarzenia Przemiany”. Poprzednim wydawcą, wychodzącego w latach 2014-2016 kwartalnika, była Centralna Biblioteka Rolnicza. Jest to czasopismo popularnonaukowe, bogato ilustrowane, które w przystępny, atrakcyjny sposób przybliża dziedzictwo kulturalne wsi, a także podejmuje zagadnienia przemian na wsi. Jest to jedyne pismo popularnonaukowe zajmujące się etnografią. Staramy się w każdym numerze, jak najwięcej miejsca poświęcić osobom działającym na rzecz zachowania kultury wsi: społecznikom, pracownikom ośrodków kultury. W każdym numerze przedstawiamy także twórców ludowych: malarzy, rzeźbiarzy, muzyków, poetów. Oprócz tego można w nim znaleźć także informacje o planowanych wydarzeniach kulturalnych z całej Polski. Czasopismo, wydawane w 1000 egzemplarzy, wysyłamy do gminnych ośrodków kultury i bibliotek w całej Polsce. W 2021 r. ukazały się 3 numery: zimowy, wiosenny i letni, a lada moment ukaże się jesienny. Okładka każdego numeru kwartalnika nawiązuje do pory roku.
W każdym z nich zamieszczone są ciekawe, ponadczasowe, artykuły przedstawiające życie mieszkańców wsi w każdym jego aspekcie, zarówno w latach minionych jak i współczesnych.

Zapraszamy do lektury bieżących i archiwalnych numerów kwartalnika:

Kultura Wsi nr 12 (1) 2021

Kultura Wsi nr 13 (2) 2021

Kultura Wsi nr 14 (3) 2021

Źródło grafiki oraz tekstu