zdjęcie przedstawia osoby w strojach krakowskich siedzące przy stołach

15 października 2022 roku odbyły się uroczystości związane z pierwszymi obchodami ustanowionego uchwałą Rady Gminy Zielonki Święta Stroju Krakowskiego w gminie Zielonki, które honorowym patronatem objęła Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej Agata Kornhauser-Duda. Barwne, haftowane gorsety, przyozdobione cekinami i sutaszem oraz kaftany krakowskie mieniły się w pięknym, październikowym słońcu. Przybywających do Centrum Integracji Społecznej gości witała Jurajska Kapela Folklorystyczna Gminy Zielonki pod kierownictwem Jana Regulskiego.

zdjcie przedstawia scenę, na scenie dzieci i dorośli w strojach krakowskich

Zaproszonych gości w imieniu organizatorów Święta Stroju Krakowskiego powitał Dyrektor Biblioteki Publicznej w Zielonkach Mariusz Zieliński – inicjator powstania Święta. Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Starosta Krakowski Wojciech Pałka, proboszcz parafii w Zielonkach – ks. kan. Tadeusz Kozak , Wicedyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Piotr Gąsienica, Dyrektor Centrum Promocji i Rekreacji w Zielonkach – Marek Płachta, przedstawiciele władz samorządowych gminy Zielonki – Przewodniczący Rady Gminy Zielonki Mirosław Golanko wraz z Wiceprzewodniczącymi – Marzeną Gadzik-Wójcik, Krzysztofem Olawskim i Ryszardem Krawczykiem oraz Radni Gminy Zielonki. Zaproszenie do wspólnego świętowania przyjęli także Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Piotr Goraj oraz towarzyszący mu Radni Powiatu Krakowskiego – Wojciech Karwat i Jarosław Raźny. Przybyli także sołtysi z terenu gminy Zielonki, delegacje działających tu Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń oraz hafciarki, kultywujące tradycyjny haft „od Zielonek”. Na nasze zaproszenie odpowiedziały także przedstawicielki KGW z sąsiednich, zaprzyjaźnionych gmin – z Cianowic gm. Skała, z Masłomiącej gm. Michałowice oraz Kryspinowa gm. Liszki. Wśród gości nie mogło również zabraknąć przedstawicieli oświaty w osobach Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Bibicach – p. Elizy Emerli, a także Samorządowego Przedszkola w Zielonkach z Dyrektor p. Kingą Dziedzic na czele.

 zdjęcie przedstawia dzieci i dorosłych w strojach krakowskich stojących na scenie

Występem artystycznym uraczyły zgromadzonych dzieci z Samorządowego Przedszkola w Zielonkach wraz z nauczycielkami i opiekunami. Wspaniale wykonane tańce oraz popis Lajkonika zasłużyły na gorące brawa i aplauz publiczności. Scenariusz przedstawienia przygotowała Kinga Dziedzic, zaś choreografię i reżyserię opracowała Magdalena Łopacińska. Scenografia programu została stworzona pod kierownictwem Katarzyny Olesińskiej i Katarzyny Orzechowskiej. Występ przedszkolaków został przygotowany we współpracy z CKPiR w Zielonkach.

Po odczytaniu okolicznościowego listu od Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najsmaczniejszą potrawę kuchni regionalnej „Zielonecki Smaki 2022”, który miał miejsce w sobotnie przedpołudnie. Wójt Bogusław Król wraz z Piotrem Gąsienicą wręczyli pamiątkowe dyplomy oraz upominki uczestniczkom konkursu – Kołom Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniom i grupom nieformalnym działającym na terenie gminy Zielonki.

zdjęcie przedstawia czterech mężczyzn w strojach krakowskich grających na instrumentach

Jurajska Kapela Folklorystyczna gminy Zielonki zaprezentowała repertuar, na który złożyła się wiązanka popularnych piosenek i melodii krakowskich.

Następnie swoje przemówienia skierowali do obecnych Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król i Przewodniczący Rady Gminy Zielonki Mirosław Golanko. Bogusław Król podziękował wszystkim mieszkańcom gminy za kultywowanie zwyczaju noszenia i wytwarzania tradycyjnego stroju krakowskiego według historycznego wzoru „od Zielonek”. Przewodniczący Mirosław Golanko podkreślił udział w tym bezprecedensowym wydarzeniu we współczesnej historii gminy Zielonki. Odniósł się do tego, jak ważnym jest dbanie przez Samorząd oraz liczne nieformalne grupy i samych mieszkańców o historyczny strój krakowski, o tradycję Pucheroków i Herodów. Podkreślił, że wszelkie tego typy inicjatywy będą się spotykały z przychylnością i aprobatą Rady Gminy Zielonki i wyraził nadzieję na wprowadzenie nowej świeckiej tradycji. Zaapelował do radnych, aby dla podkreślenia rangi Święta Stroju Krakowskiego ustanowionego uchwałą Rady Gminy Zielonki, co roku, radni tej i przyszłych kadencji, uczestniczyli w sesji rady odbywającej się w październiku w tradycyjnych strojach krakowskich lub ich elementach.

Najważniejszym punktem programu było wręczenie Nagrody Wójta Gminy Zielonki „za upowszechnianie folkloru i dziedzictwa kulturowego założycielowi Izby Regionalnej w Zielonkach i inicjatorowi ustanowienia Święta Stroju Krakowskiego w Zielonkach Mariuszowi Zielińskiemu. Nagrodę wręczyli Bogusław Król i Mirosław Golanko, zaś uzasadnienie odczytała będąca członkiem Kapituły Nagrody – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Zielonki Marzena Gadzik-Wójcik, dobitnie podkreślając w laudacji szczególne osiągnięcia dyrektora Zielińskiego na rzecz rozwoju kultury, folkloru i etnografii, podnoszenia ich jakości, wnoszenia istotnego wkładu w poszerzenie i promocję oferty kulturalnej na terenie gminy Zielonki.

zdjęcie przedstawia trzech mężczyzn trzymających się za ręce

Kolejnym punktem programu była projekcja filmu przygotowanego przez Bibliotekę Publiczną w Zielonkach „Nasze Zielonki – ostoja tradycji” oraz projekcja nagranego przemówienia Prezesa Kraków Airport Radosława Włoszka.

Następnie Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita odczytał list Pierwszej Damy RP – Agaty Kornhauser-Dudy, podkreślając fakt, że Pani Prezydentowa objęła obchody I Święta Stroju Krakowskiego swoim honorowym patronatem, lecz z powodu innych obowiązków nie mogła osobiście gościć w Zielonkach.

Do zgromadzonych w sali gości słowa skierowali także Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka i Starosta Krakowski Wojciech Pałka.

Na zakończenie części oficjalnej Mariusz Zieliński skierował podziękowania tym wszystkim, którzy przybyli, by uczcić bohatera sobotniego dnia – czyli piękny, ukochany przez nas wszystkich strój krakowski, a także tym, którzy nie mogąc przybyć nadesłali stosowne listy okolicznościowe i gratulacje. Były wśród nich listy od Agaty Kornhauser-Dudy, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Piotra Glińskiego, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Wa-wie – Katarzyny Zalasińskiej, Dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi – Katarzyny Saks, Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – Roberta Zydla, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Kultury – Roberta Piaskowskiego, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – Prezes Anny Weroniki Brzezińskiej, Prezesa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – Oddział Kraków – Łukasza Sochackiego.

W ostatnich słowach podzięki Mariusz Zieliński powiedział: „Jesteśmy świadomi, że nie byłoby dzisiejszego święta, gdyby nie było depozytariuszy kultury materialnej, czyli wszystkich Was tu zgromadzonych. Dzięki Waszej postawie ludowe dziedzictwo gminy Zielonki było, jest, a dziś jestem w pełni przekonany, że będzie trwać nadal w postaci zwyczaju noszenia stroju krakowskiego jako wyrazu manifestacji uczuć narodowych w naszej „małej ojczyźnie”. Dzięki Wam przetrwa on w przedszkolach, szkołach, Kołach Gospodyń Wiejskich, w parafiach”.

Inicjator powstania nowego święta w Zielonkach zaprosił wszystkich gości do wpisywania się w wystawionej pamiątkowej „Kronice Święta Stroju Krakowskiego w gminie Zielonki”, zamykając tym samym część oficjalną imprezy, po czym rozpoczęła się Zieleńska Biesiada w stylu ludowej zabawy.

JR

Galeria zdjęć