zdjęcie przedstawia cztery kobiety w strojach krakowskich w plenerze
Nieformalna grupa Zieleńczanie zawiązała się w 2009 roku. Utworzona na potrzeby wspierania w przedsięwzięciach, wydarzeniach związanych z upowszechnianiem folkloru, tradycji i dziedzictwa kulturowego sołectwa Zielonki. Do grupy należą kobiety i mężczyźni, młodsi i starsi oraz seniorzy. Wśród członków znajdują się zieloneckie hafciarki, rzemieślnicy i rolnicy, których różnorodne talenty są wykorzystywane przy organizacji wydarzeń na terenie sołectwa. Różnorodność wśród członków tworzy możliwość edukacji – starsze pokolenie przekazuje swoją wiedzę młodszemu, co daje szansę na to, aby w sposób naturalny i nieprzerywalny kontynuować tradycje. Głównym elementem działalności grupy jest promowanie i upowszechnianie historii stroju krakowskiego według wzoru od Zielonek. Grupa wpisuje się również w tworzenie asysty na wydarzenia kościelne: wydarzenia odpustowe w Zielonkach, procesje Bożego Ciała, a także procesje z Wawelu na Skałkę ku czci świętego Stanisława. Działalność grupy mocno wspiera sołectwo i parafia w Zielonkach oraz Izba Regionalna w Zielonkach. Nieformalnym opiekunem grupy jest Pan Mariusz Zieliński.

zdjęcie przedstawia cztery kobiety w strojach krakowskich i mężczyznę za nimi w plenerze

Źródło grafiki oraz tekstu