zdjęcie obrazu Matki Bożej

Obraz w drewnianej ramie, przedstawiający w niezwykły sposób Matkę Bożą Bolesną Jerozolimską z Góry Kalwarii w Ziemi Świętej, otoczoną licznymi wotami dziękczynnymi. Jej serce przeszywa ozdobny miecz – symboliczne przedstawienie boleści. Na jednym z gorejących serc znajduje się data wykonania oryginału obrazu w 1892 r., który następnie został powielony w formie oleodruków i trafił do powszechnej sprzedaży. Na dole umieszczono napis w języku łacińskim: „Mater Dolorosa in monte Calvario venerata. Terra sancta.” w przybliżeniu oznaczający „Matka Bolesna czczona na górze Kalwarii w Ziemi Świętej”. Obraz prawdopodobnie był wzorowany na figurze Matki Bożej znajdującej się w Bazylice Grobu Bożego na Golgocie.

Sygn. IR 163/2015