plakat informacyjny konkursu Zieloneckie smaki 2022

Gmina Zielonki oraz Izba Regionalna w Zielonkach we współpracy z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu serdecznie zapraszają koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia oraz nieformalne grupy działające na terenie sołectw gminy Zielonki do uczestnictwa w pierwszej edycji konkursu „Zieloneckie Smaki”.

Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Święta Stroju Krakowskiego w gminie Zielonki i odbędzie się w sobotę 15 października 2022 r. w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach.

Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie tradycyjnej potrawy regionalnej, charakterystycznej dla regionu podkrakowskiego oraz bezpłatne udostępnienie (w formie elektronicznej) receptury podlegającego ocenie dania, które będzie prezentowane w ramach konkursu. Zebrane przepisy zostaną umieszczone w archiwum cyfrowym gminy Zielonki prowadzonym przez Izbę Regionalną w Zielonkach i przyszłości mogą posłużyć do przygotowania książki kucharskiej poświęconej lokalnym kulinariom z terenu gminy Zielonki.

Potrawa, która będzie motywem przewodnim konkursu w 2022 roku to „Pasztet”.

Prace konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów: walory degustacyjne (smak i zestawienie smakowe składników, aromat, tekstura poszczególnych elementów potrawy), wykonanie i sposób prezentacji (proporcjonalność dania, estetyka prezentacji potrawy na talerzu, kolorystyka, kreatywność) oraz regionalne elementy dekoracyjne i estetyka wyglądu potrawy.

Wypełniony przez upoważnionego przedstawiciela KGW, stowarzyszenia lub grupy nieformalnej konkursowy formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą mailową na adres: biblioteka@zielonki.org do piątku 30 września 2022 r.

Szczegółowy regulamin konkursu do pobrania: kliknij tutaj.