Dziś obchodzimy Światowy Dzień Fotografii. Dzień ten ustanowiony został na pamiątkę wykupienia i upublicznienia przez rząd francuski technologii opracowanej przez Nicephore Niépce’a i Louisa Daguerre’a  w 1839 roku.

W Polsce pierwszą fotografię w 1839 roku wykonał fizyk z Kielc, Jędrzej Radwański. Przedstawiała ona kościół Wizytek i Pałac Kazimierzowski w Warszawie.

W naszej kolekcji posiadamy wiele obrazów i zdjęć. Jednym z nich jest zdjęcie z XX wiek z wizerunkiem Matki Pauli Zofii Tajber założycielki Zgromadzenia SS Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. Jest to dar Zgromadzenia Sióstr Duszy Chrystusa z Krakowa.

Zofia Tajber urodziła się 23 czerwca 1890 roku w Białej Podlaskiej gdzie została ochrzczona , zmarła 28 maja 1963 roku w Siedlcu. Była najmłodsza z piętnastu dzieci Rudolfa i Marii z domu Luks. Gdy miała pięć lat rodzina Zofii przeniosła się do Żytomierza na Wołyniu.  Kiedy ukończyła gimnazjum zapragnęła wstąpić do zakonu, decyzja ta stanowczo została odrzucona przez rodzinę. W konsekwencji podjęła pianistyczne studia muzyczne i ćwiczenia śpiewu,  początkowo w Kijowie potem w Berlinie i Warszawie.

2 kwietnia 1915 roku w Wielki Piątek w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele św. Aleksandra w Kijowie przeżyła swoje nawrócenie. W dalszej drodze wspomógł ją ksiądz Ignacy Dubowski, który został jej duchowym kierownikiem oraz z którego rąk otrzymała w tym samym roku sakrament bierzmowania. 

Rozwój duchowy i wewnętrzne przeczucie doprowadziły do powstania w niej myśli o założeniu nowego zgromadzenia zakonnego. Miłość, wdzięczność i wierność oraz kontemplacja i cześć Najświętszej Duszy Jezusa Chrystusa to zasady jakim miałoby się kierować. W 1919 roku w Żytomierzu podjęła próbę wspólnotowego życia z dwoma towarzyszkami. W 1920 roku przedstawiła w Krakowie sprawy formowania nowego zakonu. Pierwszy dom za zgodą arcybiskupa Stefana Sapiehy otwarła 24 października 1923 roku na Prądniku Białym. Początkowo była to wspólnota o nazwie: Katolickie Stowarzyszenie dla pogłębienia życia religijnego ku czci Przenajświętszej Duszy Chrystusa Pana. Powstała tam ochronka dla opuszczonych, punkt katechetyczny, opatrunkowy i kuchnia dla biednych.

Zgromadzenie Zakonne zostało kanonicznie zatwierdzone przez kardynała Stefana Sapiehę w 1949 roku. Zofia Tajber w czasie ślubów zakonnych przyjęła imię zakonne Paula. W domu macierzystym pozostała do roku 1961 a następnie przeniosła się na wiejską placówkę. Tam w wyniku powikłań spowodowanych chorobą przewodu pokarmowego zmarła. Grób założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana znajduje się na Cmentarzu Białoprądnickim w Krakowie.

Numer inwentarzowy: IR 219/2015