zdjęcie czarno-białe, przedstawia starszą Panią z palmą w ręku

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Anny Palimąki, bardzo związanej z naszą Izbą Regionalną od czasu jej uroczystego otwarcia w 2014 r.

Pani Anna była osobą wielu talentów. Przez wiele lat czynnie uczestniczyła we wszystkich imprezach i wydarzeniach organizowanych przez naszą placówkę, prezentując piękno swojego głosu w trakcie występów z grupą śpiewaczą „Bal Canto”. Haftowała, odnawiała stare gorsety – dzisiaj wiele mieszkanek Zielonek z dumą prezentuje odrestaurowane przez Panią Annę stroje.

Chętnie dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodym pokoleniem. Uczestniczyła w kilku sesjach fotograficznych, których pokłosiem było wydanie albumów dokumentujących piękno stroju krakowskiego. Kochała folklor i kulturę ludową, z dumą nosiła strój krakowski „od Zielonek”, doceniała konieczność podtrzymywania więzi z historią i obrzędowością zieloneckiej „małej Ojczyzny” i dzieliła się tym co potrafiła najlepiej.

Własnoręcznie wykonała dla Izby Regionalnej eksponaty w postaci czepców krakowskich oraz kieszeni. Przekazała do naszych zbiorów rodzinne pamiątki – koszulę krakowską, haftowaną kieszeń oraz spódnicę, wierząc, że te pamiątki z czasem nabierać będą coraz większego znaczenia.

Od początku brała czynny udział w organizowanych przez naszą instytucję konkursach na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną” oraz na „Najpiękniejszy Bukiet Maryjny”, wielokrotnie zostając ich laureatką.

Zostawiła po sobie ogromną pustkę, której – wiemy to doskonale – nic nie będzie w stanie zapełnić. Do ostatnich chwil nie poddawała się w heroicznej walce z chorobą.

Pani Anno, dziękujemy, pozostanie Pani na zawsze w naszej pamięci…