Portret ks. kan. Andrzeja Olszowskiego_Easy-Resize.com

Miłośnicy Izby Regionalnej w Zielonkach! W związku z obchodzonymi Andrzejkami pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Andrzejom! Chcemy wszystkim zaprezentować przy tej okazji portret księdza kanonika Andrzeja Olszowskiego znajdujący się w zbiorach Izby.

Portret ks. kan. Andrzeja Olszowskiego Portret przedstawia ks. kan. Andrzeja Olszowskiego (proboszcza parafii w Zielonkach w latach 1996-2018), ubranego w szaty liturgiczne, trzymającego modlitewnik. W tle ukazany kościół w Zielonkach, odnowiony z jego inicjatywy. Na odwrocie p. M. Cichoń umieścił inskrypcję: „ks. kan. Andrzej Olszowski R.M. ur. 21 IX 1948 r. w Pcimiu, syn Andrzeja i Joanny z domu Koźmic. Proboszcz parafii w Zielonkach w latach 1996-2018.Z jego inicjatywy odnowiono kościół (polichromia, posadzka, elewacja w roku 2000) i jego otoczenie oraz dokończono nową plebanię, a w 1998 r. postawiono pomnik Jana Pawła II. Podarował do zbiorów Izby Regionalnej w latach 2014-2018 liczne pamiątki etnograficzne zgromadzone przez ks. A. Ziębę. Portret powstał w Zielonkach na zlecenie Mariusza Zielińskiego Dyrektora Biblioteki Publicznej do zbiorów IR, jako pamiątka jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości (1918-2018). Namalował: Mariusz Cichoń (ASP Kraków)”.

IRPz/000233/S/2018