Rogatywka

Momentem przełomowym w upowszechnianiu rogatywki było Powstanie Kościuszkowskie (1794). Od tego czasu uproszczona wersja stroju krakowskiego, odzwierciedlająca barwy narodowe: biała sukmana i czerwona rogatywka, stała się symbolem ruchów niepodległościowych i patriotyzmu, symbolem Polski.

Czapka męska rogatywka, została uszyta z czerwonej flaneli, otok wykonano z czarnego aksamitu. Rekonstrukcja, wykonana z innych materiałów, niż te używane dawniej do rogatywek. Stanowi część regionalnego stroju krakowskiego.

IRZab/000239/ST/2015