Imię i nazwisko: Zofia Chacuś Data urodzenia: 4.08.1947 r. Zofia Chacuś urodzona w 1947 roku. Zarówno rodzice jak i dziadkowie pani Zofii pochodzą z Zielonek.

Czytaj więcej

Imię i nazwisko: Maria i Władysław Prochal Data urodzenia: Maria 10.08.1947 r., Władysław 05.01.1942 r. Państwo Maria oraz Władysław oboje pochodzą z Zielonek, gdzie zajmują się gospodarstwem rolnym odziedziczonym po rodzicach. Coroczne plony sprzedawali niegdyś na giełdach w Krakowie i Katowicach.

Czytaj więcej

Imię i nazwisko: Józef Baran Data urodzenia: 22.09.1955 r. Józef Baran urodzony w 1955 roku, urodzony w Zielonkach. Ojciec i dziadkowie ze strony matki pochodzili z Zielonek, dziadek ze strony ojca również był rodowitym Zieleńczaninem.

Czytaj więcej

Imię i nazwisko: Jan Sieńko Data urodzenia: 23.06.1953 r. Jan Sieńko urodzony w 1953 roku, rodowity mieszkaniec Zielonek. Miał dwoje starszego rodzeństwa. Przez 40 lat grał w kapeli, głównie na uroczystościach weselnych.

Czytaj więcej

Imię i nazwisko: Kazimierz Kwiecień Data urodzenia: 05.10.1938 r. Kazimierz Kwiecień urodzony w 1938 roku w Woli Zachariaszowskiej. Ukończył technikum budowlane w Lisku koło Kalisza. Obydwoje rodzice pochodzili z Woli. Ojciec pracował w majątku dworskim, w Garlicy Murowanej, a matka była gospodynią domową.

Czytaj więcej

Imię i nazwisko: Elżbieta Wesołowska Data urodzenia: 15.01.1953 r. Elżbieta Wesołowska urodzona w 1953 roku. Rodowita mieszkanka Woli Zachariaszowskiej.

Czytaj więcej

Imię i nazwisko: Albin Kruczek Data urodzenia: 25.08.1939 r. Albin Kruczek urodzony w 1939 roku w Woli Zachariaszowskiej. Małżonka pochodziła z Górnej Wsi. Zajmował się prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Ma pięciu synów.

Czytaj więcej

Imię i nazwisko: Zofia Daszkiewicz Data urodzenia: 25.04.1938 r. Zofia Daszkiewicz: Urodzona w 1938 roku w Węgrzcach. Ukończyła studia z filologii polskiej na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Miała dwóch starszych braci. Ojciec brał udział w walkach piechoty podczas I wojny światowej. Rodzina pani Zofii doświadczyła tragicznych skutków wojny, tracąc swój dom, który został zniszczony…

Czytaj więcej

Imię i nazwisko: Zbigniew Prażmowski Data urodzenia: 1933 r. Zbigniew Prażmowski urodzony w 1938 roku. Rodowity mieszkaniec Węgrzc, małżonka również pochodziła z tej samej miejscowości. Z wykształcenia, technik elektronik.

Czytaj więcej