Nazwa: Bat słomiany
Technika/materiał: Słoma
Data wykonania: XIX/XX w.
Opis identyfikacyjny Plastyka obrzędowa świąt Bożego Narodzenia – bat słomiany.
Miejsce stałego przechowywania Izba Regionalna w Bibicach