Nazwa: Chomąto końskie
Technika/materiał: Drewno, skóra
Data wykonania: Lata 70., XX w.
Opis identyfikacyjny Kleszczyny drewniane, kiszka jako podszycie ze skóry. Zachowane paski hołoblowe.
Miejsce stałego przechowywania Izba Regionalna w Bibicach