Nazwa: Czepek obrzędowy
Technika/materiał: Tkanina, pasmanteria
Data wykonania: Po 1939 r.
Opis identyfikacyjny Czepek związany z obrzędami wesela.
Miejsce stałego przechowywania Izba Regionalna w Bibicach