Nazwa: Fragment epitafium
Technika/materiał: Metal
Data wykonania: 1973 r.
Opis identyfikacyjny Część tabliczki epitafijnej z cmentarza cholerycznego z II poł. XX w., który jest położony na skraju bibickiego lasu. Miejsce zwane także „Wielkim Dołem”. Stan zachowania: mocno skorodowana.
Miejsce stałego przechowywania Izba Regionalna w Bibicach