Nazwa: Skrzynia krakowska typu skawińskiego
Technika/materiał: Tworzywo sztuczne
Data wykonania: Po 2000 r.
Opis identyfikacyjny Trzy sznurki plastikowych korali, wyrób cepeliowski.
Miejsce stałego przechowywania Izba Regionalna w Bibicach