Nazwa: Krzyż słomiany
Technika/materiał: Słoma
Data wykonania: XX/XIX w.
Opis identyfikacyjny Plastyka obrzędowa świąt Bożego Narodzenia – krzyż wykonany ze słomy.
Miejsce stałego przechowywania Izba Regionalna w Bibicach