Nazwa: Lalka w stroju krakowskim
Technika/materiał: Drewno
Data wykonania: Lata 50/60., XX w.
Opis identyfikacyjny Lalka drewniana w stroju krakowskim. Najprawdopodobniej należała do zespołu lalek szopkarskich.
Miejsce stałego przechowywania Izba Regionalna w Bibicach