Nazwa: Lampa naftowa
Technika/materiał: Metal
Data wykonania: Lata 70., XX w.
Opis identyfikacyjny Wyrób fabryczny. Brak zachowanego szkła, palnik zardzewiały.
Miejsce stałego przechowywania Izba Regionalna w Bibicach