Nazwa: Łopata piekarska
Technika/materiał: Drewno
Data wykonania: XX w.
Opis identyfikacyjny Drewniana łopata piekarska. Część pracująca okrągła, stylisko lekko zakrzywione.
Miejsce stałego przechowywania Izba Regionalna w Bibicach