Nazwa: Medal pamiątkowy – 850-lecie Bibic
Technika/materiał: Metal
Data wykonania: 2016 r.
Opis identyfikacyjny Medal pamiątkowy wybity z okazji 850-lecia Bibic i ofiarowany Izbie Regionalnej. Na awersie kościół parafialny Matki Bożej Nieustającej Pomocy wraz z figurą Najświętszej Maryi Panny oraz cytatem Karola Wojtyły i datą jego wizyty w Bibicach. Na rewersie zwyczaj Pucheroków oraz cytat z „Colloquium Ianasa Knutla…” z 1633 r. o mistrzu Gregoriasie z Bibic. Ponadto panorama wsi, daty 1166 i 2016, a także napis „850 lat BIBICE”.
Miejsce stałego przechowywania Izba Regionalna w Bibicach