Nazwa: Odbitka fragmentu „Colloquium Ianasa Knutla z Chlebówki Magistrata…”
Technika/materiał: Kserokopia
Data wykonania: XX w.
Opis identyfikacyjny Odbitka fragmentu „Colloquium Ianasa Knutla z Chlebówki Magistrata…”, w którym Szymon opowiada o swojej nauce w Bibicach u Gregoriasa. Oryginał wydany w Krakowie w 1633 r.
Miejsce stałego przechowywania Izba Regionalna w Bibicach