Nazwa: Ozdobna poduszka
Technika/materiał: Bibuła
Data wykonania: XX w.
Opis identyfikacyjny Ozdobna poduszka, plastyka obrzędowa. Dominuje kolor żółty. Zawieszona na ścianach starych domów z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Miejsce stałego przechowywania Izba Regionalna w Bibicach