Nazwa: Palma
Technika/materiał: Bibułkarstwo
Data wykonania: Po 2000 r.
Opis identyfikacyjny Plastyka obrzędowa – palma z roślin polnych oraz elementów sztucznych.
Miejsce stałego przechowywania Izba Regionalna w Bibicach