Nazwa: Powrósło słomiane
Technika/materiał: Słoma
Data wykonania: Lata 90., XX w.
Opis identyfikacyjny Powróz wykonany ze słomy do przepasania kożucha. Związany z Pucherokami.
Miejsce stałego przechowywania Izba Regionalna w Bibicach