Nazwa: Sito do przesiewania mąki
Technika/materiał: Drewno
Data wykonania: Lata 40/50., XX w.
Opis identyfikacyjny Sito drewniane, plecione siatką drucianą zwaną płócienkiem i powstałą z dwóch nicielnic oraz płochy. Służyło do przesiewania mąki o różnej gęstości.
Miejsce stałego przechowywania Izba Regionalna w Bibicach