Nazwa: Szufla
Technika/materiał: Drewno
Data wykonania: Lata 50/60., XX w.
Opis identyfikacyjny Szufla drewniana do zboża lub mąki. Krótkie stylisko i wyżłobiona w drewnie część pracująca.
Miejsce stałego przechowywania Izba Regionalna w Bibicach