Nazwa: Figurka – upadek Pana Jezusa
Technika/materiał: Drewno
Data wykonania: XIX/XX w.
Opis identyfikacyjny Figurka przedstawiająca upadek Chrystusa. Prawdopodobnie brak krzyża. Tego typu figurki przynoszone były do domu z odpustów oraz misteriów w sanktuarium Matki Boskiej Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Miejsce stałego przechowywania Izba Regionalna w Bibicach