Nazwa: Wesele krakowskie z Bibic
Technika/materiał: Fotografia kolorowa
Data wykonania: Po 1990 r.
Opis identyfikacyjny Ramka ze zdjęciem przedstawiającym uczestników obrzędowego widowiska regionalnego „Wesele Krakowskie z Bibic”. Szer. 44, wys. 34.
Miejsce stałego przechowywania Izba Regionalna w Bibicach