Nazwa: Wizerunek Pucheroka
Technika/materiał: Papier
Data wykonania: 1990 r.
Opis identyfikacyjny Obrazek przedstawiający Pucheroka z Bibic.
Miejsce stałego przechowywania Izba Regionalna w Bibicach