Nazwa: Zespół banknotów
Technika/materiał: Papier
Data wykonania: Od 1910 r. do sierpnia 1941 r.
Opis identyfikacyjny Zespół banknotów o różnych nominałach złożony w Izbie Regionalnej w Bibicach. Zawiera przede wszystkim złote z czasu okupacji niemieckiej w trakcie II wojny światowej. Ponadto przynależą do niego z okresu zaborów i I wojny światowej: ruble carskie, korony austro-węgierskie, marki niemieckie oraz marki polskie wyemitowane przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową.
Miejsce stałego przechowywania Izba Regionalna w Bibicach