Nazwa: Zespół lalek obrzędowych
Technika/materiał: Drewno
Data wykonania: Lata 50., XX w.
Opis identyfikacyjny Zespół lalek obrzędowych do przedstawiania jasełek w szopce bibickiej.
Miejsce stałego przechowywania Izba Regionalna w Bibicach