Imię i nazwisko: Jan Ziółko Data urodzenia: 19.09.1952 r. Jan Ziółko urodzony w Pękowicach w 1952 roku. Rdzenny mieszkaniec Pękowic.

Czytaj więcej