Tytuł: Pasy wieśniaków polskich używane w południowej części Małopolski i na Śląsku Cieszyńskim

Miejsce wydania: Lwów

Data wydania: 1926

Typ zasobu: druk

Format: pdf

Identyfikator: Domena publiczna

Sygnatura: https://polona.pl/preview/5c3a4ec5-e427-4c3c-8bc9-0320ab2ca5f8

Zobacz druk