Najpiękniejsza palma wielkanocna - wspólnie podtrzymujmy piękną tradycję

Rodzinna tradycja jest najważniejszym i najcenniejszym dobrem, jakie możemy przekazać przyszłym pokoleniom. Izba Regionalna w Zielonkach oraz Sołectwo Zielonki przy współpracy z parafią pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielonkach dbają o kultywowanie ludowych zwyczajów związanych z etnografią Kraków Zachodnich. Co roku organizowany jest konkurs pt.: "Najpiękniejszą palma wielkanocna - wspólnie podtrzymujmy tradycję". Celem konkursu jest upowszechnianie obyczajowości związanej ze Świętami Wielkanocnymi, kwietnej niedzieli oraz symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej w podkrakowskich Zielonkach. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej aktywności artystycznej oraz zdobywania wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm. Założenie do udziału w konkursie jest skierowane zarówno do dzieci młodzieży szkolnej, jak i osób dorosłych. Zadanie polega na wykonaniu palmy wielkanocnej z wykorzystaniem tradycyjnych metod i materiałów. Pomysłodawcą konkursu jest p. Mariusz Zieliński, dyrektor Biblioteki Publicznej w Zielonkach.

Najpiękniejszy Bukiet Maryjny

Co roku 15 sierpnia przypada jedno ze świąt kościelnych znane powszechnie pod nazwą święto Matki Bożej Zielnej, oficjalnie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jest to jedno z najstarszych świąt kościelnych, mające swój początek w V wieku. Zarówno w Polsce, jak i innych krajach europejskich Matka Boska Wniebowzięta jest czczona jako patronka ziemi oraz roślinności. W całej Polsce święto obchodzone jest bardzo uroczyście. Również w Zielonkach, gdzie od lat organizuje się konkurs na Najpiękniejszy Bukiet Maryjny, którego pomysłodawczynią była p. Marzena Gadzik-Wójcik. Jest to wspaniała okazja, by jak za dawnych lat móc złożyć w zieloneckim kościele parafialnym rośliny zebrane na polach, łąkach bądź w ogrodach. Obchody tego święta połączone z przeprowadzeniem konkursu na "Najpiękniejszy Bukiet Maryjny" są organizowane we współpracy Izby Regionalnej, Sołectwa Zielonki oraz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielonkach. Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji komponowania bukietów z ziół, kwiatów i traw. Nacisk kładziony jest także na wiedzę o roślinności, ekologii oraz zachęcanie do troski o otaczającą nas naturę i ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego.