Poznaj Izbę Regionalną w Zielonkach

Izba Regionalna w Zielonkach powstała 11 października 2014 r. jako barwny oraz bogaty wyraz współpracy mieszkańców z władzami lokalnej jednostki kultury.

To efekt realizacji, od dawna drzemiącej w świadomości potrzeby wskrzeszenia tradycji, stworzenia miejsca dla porzuconych na strychach, w szafach i komodach elementów stroju Krakowiaków Zachodnich, sprzętu gospodarstwa domowego, ludowych, sakralnych detali dawnej egzystencji chłopskich rodzin. Izba to miejsce życia, spotkań, wspomnień i inspiracji lokalnej społeczności, która otwarła swoje podwoje zarówno dla mieszkańców gminy, jej władz, jak i turystów, wabiąc atmosferą staropolskiej gościnności i niezwykłością jej zasobów.

Co wyróżnia tę Izbę z gamy już istniejących na małopolskiej ziemi? Otóż tu można nie tylko oglądać i słuchać o zwyczajach podkrakowskiej wsi, tu można poczuć się krakowianką i krakowiakiem. W Izbie istnieje możliwość nałożenia na siebie pełnego stroju krakowskiego. Kustosz placówki zadbał – dzięki wsparciu unijnemu – o szeroką gamę rozmiarów, liczbę oraz rodzaje (odpowiednie do obrządku czy pory roku) elementów stroju Krakowiaków Zachodnich według wzoru "od Zielonek". Tu można zobaczyć się w stroju panny młodej, w wieńcu panieństwa na głowie, wejść w rolę kawalera, stać się na moment krakowiakiem wirującym na wiejskiej zabawie z podlotkiem albo dostojną starościną w haftowanym czepcu. Izba organizuje plenery fotograficzne, w których wziąć udział może każdy chętny. Gromadzi zbiory, jednoczy mieszkańców, włącza turystów w niekonwencjonalną lekcję lokalnej historii. Dodatkowo w zbiorach Izby Regionalnej znajdują się tradycyjne elementy biżuterii krakowskiej w postaci korali, krzyży krakowskich, pierścionków, spinek. Zostały zebrane dawne przedmioty codziennego użytku lub rzeczy wykonane rękodzielniczo (m.in. skrzynie, krzesła) i ozdobione tradycyjnymi wzorami polskimi przez lokalnych rzemieślników. W swojej kolekcji posiada również oleodruki oraz rzeźby i przedmioty kultu religijnego wykonane z różnych materiałów. Większość z tych rzeczy datuje się na koniec XIX w. oraz okres lat 20. i 30. XX w.

Izba Regionalna zgromadziła obiekty mówiące nie tylko o dawnych zwyczajach, ale także o samych mieszkańcach gminy Zielonki. W zbiorach Izby znajdują się również informację o osobach, które szczególnie przyczyniły się do budowania tożsamości regionu i kombatantach - członkach Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Zielonkach.

Do pobrania

Regulamin Izby Regionalnej

Logo Izby Regionalnej

Muzeum w Zielonkach

Museum in Zielonki

Das Regionalmuseum in Zielonki

Izba Regionalna w Zielonkach - projekt

Wirtualne zwiedzanie Izby Regionalnej

Wirtualny spacer - Izba Regionalna w Zielonkach