Pochodzenie nazwy "Pucheroki" wywodzi się od łacińskiego słowa "puer", które oznacza chłopiec, lub od słowa "pulcher", co tłumaczy się jako piękny. Tradycja Pucheroków ma swoje korzenie w zwyczajach krakowskich żaków.

Praktyka ta jest nadal żywa w gminie Zielonki, co jest związane z długą historią miejscowego kościoła parafialnego, który datuje się na początki XIV w. będącego pod opieką Uniwersytetu Krakowskiego, aż do drugiej połowy XIX wieku. Pierwsze wzmianki o tym zwyczaju pochodzą z XVI wieku, natomiast już w XVIII wieku podczas Niedzieli Palmowej, po nabożeństwie żacy gromadzili się w kościele, ustawiając się w dwóch rzędach, by recytować żartobliwe wierszowane przemówienia, często parodiując pieśni religijne. Ze względu na to, że te żakowskie akcenty często zawierały nieodpowiednie żarty, a czasem nawet sprośne treści, nie były zgodne z powagą kościoła. W roku 1870 kuria biskupia w Krakowie wydała edykt zakazujący Pucherokom występowania w miejskich kościołach. Wtedy to żacy przenieśli się na okoliczne wsie podkrakowskie.

Obecnie Pucheroków można spotkać jedynie w czterech miejscowościach: Bibicach, Zielonkach, Trojanowicach i Tomaszowicach. Są to chłopcy w wieku szkolnym, którzy ubrani są w kożuchy z futrem odwróconym na zewnątrz. Na głowach noszą charakterystyczne wysokie, stożkowate czapki z kolorowej bibuły, a ich twarze są pokryte sadzą. W pasie mają przewiązane powrósła. W jednej ręce trzymają koszyk z sieczką, a w drugiej drewniany młotek z długą rękojeścią, owiniętą bibułą.

Źródła:

J. Karkoszka, Pucheracy, "Orli lot. Miesięcznik. Organ Kół Krajoznawczych Młodzieży" 1947, nr 5-6, s. 83-86; M. Wyżga, W tej pięknej Ziemi, Gmina Zielonki od średniowiecza do czasów współczesnych, Zielonki 2009, s. 240-242; M. Furczyński, Pucheroki, www.mojebibce.info [on-line:] https://mojebibice.info/o-bibicach/zwyczaje-i-tradycja/28-pucheroki - 13 IX 2023.