Witamy w naszym wirtualnym Archiwum!

Zieloneckie Archiwum Cyfrowe jest inicjatywą, która dokumentuje historię dawnego oraz współczesnego życia codziennego społeczności wiejskiej w gminie Zielonki.

Jego główną misją jest aktywne działanie na rzecz ratowania i ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego Zielonek i okolic. Celem archiwum jest gromadzenie pamiątek, nagrywanie, archiwizowanie oraz udostępnianie online historycznych informacji, opartych na osobistych przeżyciach i opiniach osób opowiadających.

Najistotniejszą część zasobu Archiwum stanowią wspomnienia świadków historii. To relacje o przeszłych wydarzeniach, widzianych na własne oczy, oraz opowieści przybliżające folklor wsi podkrakowskiej - opisy zwyczajów i tradycji ludowych, pieśni, przyśpiewki, przekazywane z pokolenia na pokolenie lokalne legendy i podania, wiersze, anegdoty.

Rozmówcami Archiwum są mieszkańcy i mieszkanki gminy Zielonki. Nagrane relacje wspomnieniowe, będące osobistymi świadectwami minionych czasów, udostępniane są w formie cyfrowej na stronie internetowej oraz platformie Soundcloud - dedykowanym projektowi. Spotkanie wspomnieniowo-dyskusyjne, stanowiące zwieńczenie projektu, tworzy okazję do refleksji na temat lokalnej tożsamości kulturowej oraz specyfiki historycznych doświadczeń społeczności Zielonek.

ETNOPOLSKA-2022