Strój ludowy jest ważnym i jednym z najefektowniejszych elementów dorobku kultury wsi. Nie noszono go na co dzień ani do pracy, do zajęć domowych czy na polu. Strój zakładano na okazje uroczyste, odświętne. Traktowany był jako odzież paradna, reprezentacyjna, pełnił funkcje symboliczne i wyróżniające.

Swym bogactwem podkreślał wagę uroczystości związanych z cyklem kalendarza obrzędowego oraz indywidualnych, ważnych wydarzeń w życiu człowieka. Świadczył o zamożności i o przynależności do określonej grupy społecznej. Strój sprawiano na całe życie. Szanowano go i przekazywano nieraz kilkakrotnie z pokolenia na pokolenie. Tak było zarówno w zamożnych, jak i w biedniejszych rodzinach.

Jeszcze na początku XX wieku poszczególne formy strojów obejmowały swym zasięgiem jedną lub kilka wsi, parafię czy region. Stopniowo jednak - na skutek przeobrażeń gospodarczych, społecznych i politycznych - poszczególne regiony ulegały modyfikacjom – rozszerzały się, kurczyły, a niekiedy zanikały niemal zupełnie.

Najbardziej okazale strój ludowy prezentował się w wieku XIX i na początku XX. W wielu regionach Polski stroje noszono jeszcze w pierwszych latach po II wojnie światowej. Od lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych zaobserwować można zanikanie i ubożenie form stroju bądź ograniczenie do pojedynczych najpraktyczniejszych jego części.

Stroje ludowe wykonywano przez długi czas z surowców własnej produkcji, pozyskiwanych z uprawy roli i hodowli zwierząt. O specyfice i odrębności regionalnej świadczyły również wyszycia i hafty zdobiące stroje. Były elementami o znaczeniu magicznym, symbolicznym i społecznym. Wyróżniały noszące je osoby stosownie do wieku, stanu i okoliczności. Jeszcze na początku XX wieku wymowa motywów i kolorów była zrozumiała dla większości ich użytkowników. W latach późniejszych funkcje te ulegały zatarciu, pozostała wyłącznie funkcja dekoracyjna.

Uchwała NR XL/44/2022 Rady Gminy Zielonki w sprawie ustanowienia Święta Stroju Krakowskiego w gminie Zielonki

Uchwała NR LII/67/2023 Rady Gminy Zielonki zmieniająca uchwałę
Nr XL/44/2022 Rady Gminy Zielonki

List intencyjny w sprawie Święta Stroju Krakowskiego

Święto Stroju Krakowskiego - kolorowanki

Święto Stroju Krakowskiego - materiały edukacyjne

Zarządzenie nr 193/2022 Wójta Gminy Zielonki z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Zielonki „za upowszechnianie folkloru i dziedzictwa kulturowego gminy Zielonki”