Tytuł: Polskie hafty ludowe. Cz. 1, Krakowskie hafty białe

Miejsce wydania: Lwów – Warszawa

Data wydania: 1930

Typ zasobu: druk

Format: pdf

Identyfikator: Domena publiczna

Sygnatura: https://polona.pl/preview/3b4251c1-1f07-4e01-b1ab-bced6b63edee