Miło nam przedstawić gorset z sukna, pochodzący z terenu Zielonek z lat 70. XX wieku, wykonany przez panią Zofię Gajdę. Gorset poddany został pracom konserwatorskim w 2020 r. Warto zwrócić uwagę na ciekawą interpretację wzoru krakowskiego „od Zielonek”.