skan listu pierwszej damy w sprawie honorowego patronatu

Już za niecały miesiąc, 15 października, będą miały miejsce wyjątkowe uroczystości w Zielonkach. W tym dniu będziemy obchodzić w naszej gminie Święto Stroju Krakowskiego.

Nie od dziś wiadomo, że ważnym elementem budowania poczucia przynależności do wspólnoty, lokalnej tożsamości i więzi z kulturą, historią oraz zwyczajami „małej Ojczyzny” jest znajomość własnego pochodzenia. Niestety, niewielu wie, że sołectwo Zielonki wraz z okolicznymi sołectwami (Bibice, Garlica Murowana, Pękowice oraz znajdujące się w granicach administracyjnych gminy miejskiej Kraków – Tonie i Witkowice) posiada własną odmianę historycznego stroju krakowskiego według tzw. wzoru „od Zielonek”. Ustanowione Święto ma na celu uhonorowanie mieszkańców Zielonek i pozostałych miejscowości gminy Zielonki oraz upowszechnienie tradycji regionu krakowskiego – wytwarzania oraz noszenia odświętnego ubioru ludowego charakterystycznego dla grupy określanej Krakowiakami Zachodnimi.

zdjęcie listu pierwszej damy w sprawie honorowego patronatu

Z radością chcemy również poinformować, że obchody Pierwszego Święta Stroju Krakowskiego w gminie Zielonki zostały objęte Honorowym Patronatem Pierwszej Damy RP Agaty Kornhauser-Dudy. W oczekiwaniu na wyjątkowe spotkanie, dzielimy się zdjęciami listu otrzymanego od Małżonki Prezydenta naszego kraju.

JA

https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/patronaty-malzonki-prezydenta/rok-2022/pazdziernik-2022-r,45277