na zdjęciu widoczna grupa osób w pomieszczeniu muzealnym

W deszczowy poranek, 17 maja, grupa studentów historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pod opieką dr. Jana Bulaka, w ramach przedmiotu „Wstęp do badań historycznych”, uczestniczyła w zajęciach terenowych w Zielonkach. Młodzi historycy odwiedzili dwie zieloneckie instytucje gromadzące pamiątki lokalnej przeszłości: gminną bibliotekę publiczną oraz archiwum parafialne.

na zdjęciu widoczna grupa osób w pomieszczeniu biblioteki

W Bibliotece Publicznej w Zielonkach studenci mieli przyjemność uczestniczyć w prelekcji dyrektora Mariusza Zielińskiego, który zaprezentował ideę gromadzenia zbiorów muzealnych dokumentujących historię „małej ojczyzny”, omówił najważniejsze metody pracy przy odkrywaniu dziejów społeczności lokalnej oraz oprowadził po funkcjonującej w ramach struktur książnicy Izbie Regionalnej. Uczestnicy zajęć mogli przekonać się, jak wyglądało życie codzienne mieszkańców małopolskiej wsi na przełomie XIX i XX wieku i obejrzeć artefakty związane z wyposażeniem dawnego chłopskiego domostwa Krakowiaków Zachodnich. Słuchacze dowiedzieli się także, jak wygląda praca etnografa badającego zmiany społeczne i obyczajowe zachodzące współcześnie na przedmieściach Krakowa.

grupa osób w pomieszczniu muzealnym

grupa osób w pomieszczniu muzealnym

W dowód wdzięczności za wprowadzenie w arkana badań dziejów regionalnych prowadzonych przez samorządową instytucję kultury studenci wręczyli skromny upominek upamiętniający ich pobyt w bibliotece.

na zdjęciu widoczny mężczyzna patrzący na obrazek

Następnie szybkim marszem w strugach deszczu udano się do archiwum parafii pw. Narodzenia NMP w Zielonkach na krótką możliwość ujrzenia (i dotknięcia!) na żywo tego, co na uczelnianych zajęciach prezentowano dotąd na ekranie. Była to niebywała okazja przejrzenia zapisków sporządzonych ręką zieloneckich proboszczów.

na zdjęciu grupa osób przeglądająca książki

Prowadzący żywi głęboką nadzieję, że te poranne warsztaty poszerzą horyzonty i wiedzę z zakresu metodologii badań lokalnych, a same Zielonki zapadną w pamięć i serce młodych historyków.

Jan Bulak

Natalia Janisz