IMG_8685-scaled

22 czerwca podpisana została umowa na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji planowanej przy ul. Galicyjskiej w Zielonkach. W sąsiedztwie budynku CIS przewidziano realizację biblioteki z izbą regionalną. W przyszłości budynek o powierzchni około 1400-1500m2 miałby pomieścić bibliotekę, izbę regionalną z ekspozycją prezentującą historię gminy, obrzędy, zwyczaje oraz sale konferencyjno-widowiskową z kawiarnią. Budynek w założeniu ma pełnić funkcję centrum społeczno-kulturalnego i stanowić przestrzeń dla odpoczynku, spędzania wolnego czasu, spotkań i wymiany doświadczeń.

Umowę z firmą APA Arches sp. z o.o., sp. k., którą wyłoniono w trybie postępowania przetargowego – zawarto dnia 22.06.2023 r. z terminem realizacji 22.03.2024 r. Umowna wartość robót wynosi 187 154,00 zł.

Źródło grafiki oraz tekstu