Black and White Minimalist Death Notice Mourning Announcement -

Izba Regionalna działająca w strukturach Biblioteki Publicznej w Zielonkach oraz Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zielonkach mają zaszczyt zaprosić na uroczyste poświęcenie pomnika nagrobnego dr Ignacego Szulca – powstańca listopadowego, lekarza i działacza społecznego, który został odnowiony w ramach projektu pt. „Renowacja i konserwacja nagrobka dr Ignacego Szulca (1810-1866)” sfinansowanego ze środków Fundacji ORLEN w ramach 6. edycji Programu „Czuwamy! Pamiętamy!”.

Wydarzenie odbędzie się w środę 20 marca 2024 r. o godz. 11:00 na Cmentarzu Parafialnym w Zielonkach przy ul. ks. Jana Michalika, w obecności miejscowej społeczności szkolnej i przedszkolnej oraz lokalnych władz samorządowych. Poświęcenia dokona proboszcz zieloneckiej parafii ks. kan. Tadeusz Kozak.

Należy podkreślić, że nagrobek Ignacego Szulca jest drugim najstarszym miejscem pochówku na cmentarzu parafialnym w Zielonkach, zachowanym w swoim pierwotnym XIX-wiecznym kształcie do dnia dzisiejszego. Stanowi jedno z nielicznych Miejsc Pamięci związanych z wydarzeniami powstania listopadowego nie tylko na terenie powiatu krakowskiego (jedyne takie w naszej gminie), ale całego województwa małopolskiego.