Tydzień Kultury Ludowej - obrazek

W dniach od 16-20 października 2023 r. w gminie Zielonki już po raz drugi będzie się odbywał Tydzień Kultury Ludowej, którego głównym celem jest propagowanie wiedzy o folklorze i sztuce ludowej podkrakowskiej wsi wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych działających w naszej gminie.

W ramach przygotowań do tego wydarzenia udostępniamy kolorowanki, na których znajdują się m.in. elementy tradycyjnego stroju krakowskiego według wzoru „od Zielonek” oraz przedmioty stanowiące wyposażenie wiejskiego domostwa z regionu podkrakowskiego, w tym pięknie zdobione skrzynie wianne. Zachęcamy do wykorzystywania malowanek jako materiału pomocniczego przez nauczycieli podczas spotkań i warsztatów prowadzonych w ramach Tygodnia Kultury Ludowej, a rodziców do wydrukowania przygotowanych materiałów i wspólnego kolorowania z dziećmi w domach. Będzie to na pewno wspaniała międzypokoleniowa lekcja budowania poczucia przynależności do wspólnoty, lokalnej tożsamości i więzi z dziejami „małej ojczyzny”.

Pliki można pobrać na naszej stronie w zakładce „Święto Stroju Krakowskiego” w dwóch formach: A5 (dwa obrazki na jednej kartce) oraz A4 (jeden obrazek na jednej kartce).

Zdjęcia oryginalnych obiektów, na podstawie których powstały kolorowanki, a które można oglądać w Izbie Regionalnej w Zielonkach znajdują się w zakładce „Muzealia”.