Jan Kanty Karkoszka

Imię i nazwisko: Jan Kanty Karkoszka

Data i miejsce urodzenia: 7 października 1890 r., Zielonki

Data i miejsce śmierci: 16 kwietnia 1963 r., Zielonki

Jan Kanty Karkoszka był znaczącą postacią w Zielonkach, gdzie przez długi czas pełnił ważne role społeczne i kulturalne.

Przez lata 1919-1950 był dyrektorem lokalnej szkoły, a jego zaangażowanie w edukację i rozwój młodych ludzi pozostawiło trwały ślad w historii miejscowości. Jako kierownik szkoły, Karkoszka działał również jako lokalny działacz społeczny, inicjując budowę Domu Ludowego w Zielonkach, który stał się ważnym centrum kulturalnym i społecznym dla mieszkańców.

Jego zamiłowanie do zbierania i dokumentowania lokalnego folkloru było nieodłączną częścią jego życia. W 1939 roku podarował Muzeum Etnograficznemu w Krakowie młotek i czapkę Pucheroka, co świadczy o jego pasji do zachowywania dziedzictwa kulturowego regionu. Ponadto, w 1947 roku opublikował artykuł na temat Pucheroków w czasopiśmie „Orzeł Biały”, co dowodzi jego zaangażowania w ochronę tradycji i historii lokalnej społeczności.

Karkoszka był także entuzjastycznym etnografem i aktywnie działał na rzecz rozwoju życia teatralnego w Zielonkach. Reżyserował przedstawienia teatralne, w tym słynne „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, przyczyniając się do rozwoju kultury i sztuki w regionie.

Jego inicjatywa była kluczowa również w zakresie infrastruktury społecznej, gdyż był pomysłodawcą budowy Domu Gminnego w Zielonkach. W tym miejscu znalazły swoją siedzibę instytucje kluczowe dla społeczności, takie jak poczta, policja, ochotnicza straż pożarna, oraz jeden z pierwszych ośrodków zdrowia w regionie krakowskim. Dr. Feliks Grochowalski, przyjaciel Jana Kantego Karkoszki, został zaproszony przez niego do kierowania tym ośrodkiem zdrowia, co było ważnym krokiem w poprawie opieki zdrowotnej w Zielonkach.

Jan Kanty Karkoszka pozostawił trwały ślad w historii Zielonek i był prawdziwym liderem, działającym na rzecz rozwoju społeczności oraz zachowania kulturowego dziedzictwa regionu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów archiwalnych Izby Regionalnej w Zielonkach.